t
m

1 Søk

2 Velg produkt

3 Registrer kunde

4 Bekreftelse

Resultat FROMDATE  -  TODATE

Antall

Personer

Henter pris
Bestill Vis handlekurv
Ikke tilgjengelig i valgt periode
Vis tilgjengelighet

Pensjon

Ingen ledig kapasitet for valgt periode

 
Produkt
Periode
Antall pers.
Sum total
-
Person:
Notater:
 
x
 
 
 
Sum Total
 
 
Logg inn eller registrer deg for å bestille
E-post
E-post kan ikke være tomt
Gjenta e-post
E-post er ulik
E-post er like
For kort (min 5 tegn)
Svakt passord
Middels passord
Sterkt passord
Passord kan ikke være tomt
Passord er ulik
Passord er like

Fornavn
Fornavn kan ikke være tomt
Etternavn
Etternavn kan ikke være tomt
Firma
 
Gate
Gatekan ikke være tomt
Nasjonalitet
Nasjonalitet kan ikke være tomt
Postnr
Postnr. må inneholde fire sifre
Sted
Sted kan ikke være tomt
Telefon
Telefon kan ikke være tomt
Vennligst les og godta for å fortsette bestilling
Henter avtale...
https://pmasites.com/https://casinositeleriniz.com/https://fbhesq.com/
https://babesoflondon.com/

https://paperio-live.com/

tours in cappadocia
hotels in cappadocia
balloon flights in cappadocia

naughtyworms.com

atasehir escortpendik escort
rolex replica pearlmaster
http://istanbulartsnob.comhttp://istanbullies.com/


 Reinhaldstenester

- ein enklare kvardag 

 

Groven Camping & Hyttegrend er ei offentleg godkjent reinhaldsbedrift og tilbyr reinhald av din bustad, hytte eller bedrift i Åmot. Dette vert eit prøveprosjekt fram til sommaren 2021.

 

Me tar på oss reinhaldsoppdrag som standard husvask -fast eller enkelt oppdrag, storvask og nedvasking.

Me tar også på oss vaktmeistar oppgåver som snomåking. 

 

Ta kontakt med oss for eit tilbod:

post@grovencamping.no

Tlf 90956484

 

Våre servicemedarbeiderar er forsikra, har tariffløn, fast ansettelse, fått opplæring og får jamleg oppfølging. 

 

Standar husvask inneber:

 • Støvtørking av lett tilgjengelege flater i alle rom
 •  Støvsuging av sofa, lenestol gulv og tepper
 • Vask av kjøkken, benkar og bord, flekkar fjernast på skapfrontar, platetopp m.m.
 • Reingjering av bad. Vask av speil, servant, dusj\badekar og toalett. Vask av lett tilgjengelege flater.
 • Vask av alle golv og trapper

 

Oppstartpakke ved fast vask:

Ved fyrste vask utfører me ein oppstartspakke. Det betyr at me brukar litt ekstra tid for å bli kjent med din bustad \leilegheit og legg eit godt grunnlag for vidare reingjering. Me reingjer då ekstra godt spesielt på bad og kjøkken+ listar og dørblad og synlege flekkar på overflater.

 

Hovudreingjering/storvask inneber:

 • Grundig støvtørking av lett tilgjengelege flater i alle rom (inntil 180høgde)
 • Vask av listar, karmar, brytarar
 • Vask av skap\skuffar utvendig
 • Vask av tak og veggar
 • Støvsuging av sofa, lenestol golv og tepper
 • Vask av kjøkken, benkar og bord, platetopp, innreiing utvendig m.m.
 • Reingjering av bad , toalett og vaskerom
 • Vask av alle golv


I tillegg kan du bestille ekstra tenester som:

 • Sengetøysskift
 • Vindaugsvask
 •  Vask av kvitevarer 


For utvendig vindaugsvask må vindauga enten vere vendbare eller tilgjengelege utan bruk av lift eller stige.

 

Av HMS omsyn flytt me ikkje tunge gjenstandar eller møblar under vask. Me kan vaske bak desse dersom dei dragast fram før oppdraget startar.

 

Slik fungerer det i praksis

Avtale\ samarbeid: Alle avtaler og tilbakemeldingar skal gå igjennom Elin eller Odd Arne.

Me tar med reingjeringsutstyret: Våre reinhaldarar  har med eige reingjeringsutstyr som vaskestav og moppar, mikrofiberklutar og reingjeringsmiddel til dei ulike overflatene. Ynskjer du at kun ditt reinhaldsutstyr blir bruka i din heim, gjer me avtale på dette i forkant. Flott om du har støvsugar.

 Tilpassa vask: Du bestemmer sjølv kor omfattande reingjeringa skal vere. Dette avtalast i forkant.

Skriftleg avtale: Du får skriftleg avtale før oppstart.  Ved avvik må dette meldast til Groven Camping & Hyttegrend innan 24timar.

Godkjent reinhaldsbedrift: Groven Camping & Hyttegrend er godkjent av Arbeidstilsynet og har alle forsikringar i orden. Våre tenestar er sjølvsagt «kvite», trygge og enkle.

Pris & betaling: Timepris, og faktura sendast ut ein gong i månaden – eller etter avtale.

Fornøgd garanti: Me har kvalitetsgaranti på all vask me utfører- du skal vere fornøgd, og det skal vera reingjort som avtalt. Det betyr at du innan 24timar har moglegheitene for å varsle via tlf eller mail om eventuelle manglar ved vasken. Groven Camping forbeheld seg retten til å utbetre avviket utan at det medfører reduksjon i prisen eller anna form for erstatning. Eventuelle eigne utbetringar kompenserast ikkje.

RIS & Ros: Dette er ei ny prøvesatsing for Groven Camping & Hyttegrend og me er svært takksame for all ris og ros. Direkte tilbakemeldingar er viktig for å utarbeide eit godt produkt til deg som tenestemottakar.


Rutiner i forbindelse med Corona-viruset

Rutiner for våre servicemedarbeidarar i forbindelse med Covid-19

Me har etablerte gode rutiner for å hindre smitte spreiing av Covid-19.

Covid-19 er eit virus med membran, noko som gjer det enkelt å inaktivere utanfor kroppen. Me følger anbefalingane om vask med mikrofiber og feittløyseleg såpe til vanleg husvask.

Me brukar klutar og moppar kunn til din heim, og desse blir vaska på 90 grader

Utstyret vårt vaskast kvar dag – og kontaktpunkta på utstyret vaskast mellom kvar kunde.

Då ein del av våre kundar er heime når me kjem, har våre servicemedarbeidarar fokus på å holde minst 1-2 meters avstand. Handhelser ikkje på kundar, dette for å beskytte både kundar og servicemedarbeidarar.

Me brukar Munnbind, hanskar og skoovertrekk

 

Karantene – kundar og servicemedarbeidarar

Vi forheld oss til dei gjeldande råd som FHI gjev til ei kvar tid.

Eventuelle kundar som er satt i karantene eller er sjuk, vil ikkje kunne mota tenester frå oss. Ved sjukdom eller symptom ver vennleg å ta kontakt for avbestilling eller utsetting av reinhald.

Blir våre servicemedarbeidarar sjuke eller satt i karantene, kontaktar me dykk for avbestilling eller utsetting av reinhald. 

 

Våre avbestillingsreglar

Er man sett i karantene med Covid-19, så kan me ikkje gjennomføre vasken. Ta kontakt med oss snarast mogleg.

Har du symptom på luftvegsinfeksjon eller er sjuk, kan me ikkje gjennomføre vasken. Ta kontakt med oss.

Me ynskjer sjølvsagt å vise fleksibilitet, me kan gjerne flytte vasken, eller me kan ta utvendig vindusvask for deg om veret tillet det. Har du spørsmål, er du hjarteleg velkommen til å ta kontakt med oss.

 


   Send oss ein e-post